Informacja "GP. 7322-7/09" z dnia 2011-02-08 dotycząca obwieszczenia o sporządzeniu planów zagospodarowania przestrzennego

Data wydania 2011-02-08
w sprawie obwieszczenia o sporządzeniu planów zagospodarowania przestrzennego
Tytuł GP. 7322-7/09
Bielsk Podlaski, dn. 2011-02- 08

Gp.7322-7/09

OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bielsk Podlaski uchwał:

  1. Nr XLI/ 217/ 09 z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski, obejmującego teren leżący w obrębie ulic: Białowieskiej, Wrzosowej i Hołowieskiej;
  2. Nr XLII/ 229/ 09 z dnia 22 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski, obejmującego teren leżący przy ulic: Białowieskiej;

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w terminie do dnia 4 marca 2011r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ EUGENIUSZ BEREZOWIEC

Metryka strony

Udostępniający: Tomasz Dąbrowski-ref.GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2011-02-09

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-02-09

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-02-09