Informacja "GP.7322-8/09" z dnia 2011-02-08 dotyczący Obwieszczenie o zmianie Studium

Data wydania 2011-02-08
w sprawie Obwieszczenie o zmianie Studium
Tytuł GP.7322-8/09

Gp.7322-8/09                       

Bielsk Podlaski, dn. 2011-02-08

 

OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski.


    Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bielsk Podlaski uchwał dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski, przyjętego Uchwałą Nr V/26/1999 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 27 stycznia 1999 r. zmienioną uchwałami Rady Miasta Bielsk Podlaski: Nr XXXIII/184/05 z dnia 29 marca 2005 r., Nr XLVIII/230/05 z dnia 29 listopada 2005r. , Nr LIV/273/06 z dnia 30 maja 2006r., Nr XXVII/129/08 z dnia 12 sierpnia 2008r:

  1. Nr XLI/ 216/ 09 z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski, obejmującego teren leżący w obrębie ulic: Białowieskiej, Wrzosowej i Hołowieskiej;
  2. Nr XLII/ 228/ 09 z dnia 22 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski, obejmującego teren leżący przy ulic: Białowieskiej;

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.
Wnioski należy składać na piśmie w biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w terminie do dnia 4 marca 2010r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.BURMISTRZ MIASTA
/-/ EUGENIUSZ BEREZOWIEC

 

Metryka strony

Udostępniający: Tomasz Dabrowski- ref. GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2011-02-09

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-02-09

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-02-09