Informacja "Gp.72241-3/09" z dnia 2010-01-28 dotyczący podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski przeznaczonych zarządzeniem nr 434/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Data wydania 2010-01-28
w sprawie podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski przeznaczonych zarządzeniem nr 434/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Tytuł Gp.72241-3/09

Gp.72241-3/09
 
I N F O R M A C J A
 

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /

uprzejmie informuje, że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. M. Kopernika 1 został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni :

od dnia 28 stycznia do dnia 17 lutego 2010 r.

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski przeznaczonych zarządzeniem nr 434/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykazem zostały objęte lokale garażowe znajdujące się w budynku garażowo-gospodarczym na nieruchomości położonej w mieście Bielsk Podlaski przy ul. Studziwodzkiej 35a oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie nr 3 jako działka 929/11 o powierzchni 0,1573 ha.

Metryka strony

Udostępniający: Irena Syczewska - Ref.Gp.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2010-01-28

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-01-28

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-01-28