Data wydania 2009-11-05
w sprawie dotycząca wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu lokali mieszkalnych
Tytuł Gp.7145-19/09, Gp.7145-21/09

Gp.7145-19/09

Gp.7145-21/09

 

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /

 

uprzejmie informuje, że

 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. M. Kopernika 1 został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni : od dnia 5 listopada do dnia 25 listopada 2009 r. wykaz zawierający informacje o lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, przeznaczonych zarządzeniem nr 385/09 z dnia 3 listopada 2009 r. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu. Wykazem zostały objęte lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wielorodzinnych położonych w mieście Bielsk Podlaski:

  • przy ul. A. Mickiewicza 29B, oznaczony nr 15,

  • przy ul. A. Mickiewicza 120, oznaczony nr 19.

Metryka strony

Udostępniający: Mirosław Karolczal

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Karolczak

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2009-11-05

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2009-11-05

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2009-11-05