Informacja "Gp.7145-6/09" z dnia 2009-10-01 dotyczący podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje o lokalu mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Data wydania 2009-10-01
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje o lokalu mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Tytuł Gp.7145-6/09

Gp.7145-6/09

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /

uprzejmie informuje, że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. M. Kopernika 1 został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni:

od dnia 2 października do dnia 22 października 2009 r.

wykaz zawierający informacje o lokalu mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, przeznaczonym zarządzeniem nr 368/09 z dnia 30 września 2009 r. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu. Wykazem został objęty lokal mieszkalny znajdujący się w budynku wielorodzinnym położonym w mieście Bielsk Podlaski przy ul. 3 Maja 13 oznaczony nr 2.

Metryka strony

Udostępniający: Irena Syczewska - Ref.Gp.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2009-10-01

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2009-10-01