Informacja "OFERTA NIERUCHOMOŚCI DO CZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA I SPRZEDAŻY"

Data wydania 2009-06-21
w sprawie OFERTA nieruchomości do czasowego zagospodarowania i sprzedaży
Tytuł OFERTA nieruchomości do czasowego zagospodarowania i sprzedaży

O F E R T A
nieruchomości do czasowego zagospodarowania i sprzedaży

 

         Urząd Miasta Bielsk Podlaski informuje, że posiada do czasowego zagospodarowania następujące nieruchomości:

I. W formie umowy dzierżawy:

1) na cele rolnicze i pastwiskowe:
- dz.3474/33                         -   ul.Białowieska                       pow. 0,0948 ha
- dz.3474/43                         -   ul.Białowieska                       pow. 0,0841 ha
- dz.3474/44                         -   ul.Białowieska                       pow. 0,3396 ha
- dz.3474/46                         -   ul.Białowieska                       pow. 0,0900 ha
- dz. 3021/3                          -   ul.Jagiellońska                      pow. 0,1206 ha
- cz.dz.355/1                         -   ul.Wojska Polskiego             pow. 1,6800 ha
- cz.dz.783                            -   ul.Strzelnicza                        pow. 0,0851 ha

- przy ul.Białowieskiej do wydzierżawienia posiadamy około 1,0ha. przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednakże do czasu zabudowy istnieje możliwość wykorzystania na cele rolnicze i upraw warzywnych.

 
2) na cele nierolnicze
- cz.nier.3474/4,3474/36 – ul.Białowieska                       w tym budynek 73m2

                                                                             w planie zagosp. 19P                                                                        

II. Przeznaczone do sprzedaży:

-   nier.1303/6               - Rejonowa                         pow. 7 106m2- w planie zagosp. 7PU                                
-   nier.839/8                 - ul.Obozowa                      pow.   3 072 m2
- brak planu
                                                                  (nieruchomość zabudowana po byłym przedszkolu)

-   nier.3474/48             - ul.Białowieska                 pow. 5 242 m2
- w planie zagosp. 22P
-   nier.3474/54             - ul.Białowieska                 pow. 1 019 m2
- w planie zag.MW,U,EE
-   nier.3474/36             - ul.Białowieska                 pow. 13 275m2
- w planie zagosp. 19P
-   nier.3474/52             - ul.Białowieska                 pow. 27 943m2
- w planie zagosp. 18P
(teren inwestycyjny oznaczony nr geod.3474/36,3474/52 otrzymał tytuł Laureata III edycji ogólnopolskiego   konkursu „Grunt na medal 2008”)

-   nier.3468/12             - ul.Białowieska           pow. 26 382m2
- w planie zagosp. 41.1 MWU
-   przy ul.Szarych Szeregów i Strzelniczej do sprzedaży posiadamy 17 działek budowlanych.

Okres wydzierżawienia nieruchomości na cele rolnicze i pastwiskowe wynosi do 3 lat natomiast na cele nierolnicze w zależności od położenia od 1 do 3 lat, w obu przypadkach z możliwością przedłużenia.

Ewentualna oferta winna zawierać informację o zamierzanym sposobie użytkowania nieruchomości.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Szczegółowych informacji udziela się w pokoju nr 9 tut. Urzędu tel. 085 731-81-36.

Bielsk Podlaski 2009.06.17.

Metryka strony

Udostępniający: Waldemar Boroń - Ref. Gp.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Data wytworzenia: 2009-06-17

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2009-06-21

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2009-06-21

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2009-06-21