- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA BIELSKA PODLASKIEGO W DNIU 26 LISTOPADA 2006 R...więcej>>

- INFORMACJA - o godzinach pełnienia dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim...więcej>>

- UCHWAŁA - Nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 13 listopada 2006r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w dniu 26 listopada 2006r...więcej>>

- INFORMACJA - Skład Rady Miasta Bielsk Podlaski wybranej 12 listopada 2006r...więcej>>

- PROTOKOŁY Z WYBORÓW MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BIELSKU PODLASKIM...więcej>>

- INFORMACJA - Miejskiej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim o godzinach pełnienia dyżuru w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski...więcej>>

- KOMUNIKAT - o godzinach rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie miasta Bielsk Podlaski  w dniu wyborów 12 listopada 2006r...więcej>>

- INFORMACJA - o składach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Bielsk Podlaski powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza miasta zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku...więcej>>

- OBWIESZCZENIE - Miejskiej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 19 października 2006 o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r...więcej>>

- OBWIESZCZENIE - MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BIELSKU PODLASKIM z dnia 24 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Bielsk Podlaski zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r...więcej>>

- OBWIESZCZENIE - MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Bielsku Podlaskim z dnia 24 października 2006 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Bielsk Podlaski zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r...więcej>>

- UCHWAŁA - Nr 3/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 19 października 2006 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Bielsk Podlaski...więcej>>

- OGŁOSZENIE - w dniu 19 października 2006r. o godzinie 1400 w sali nr 36 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul.Kopernika 1 odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych dla terenu miasta Bielsk Podlaski...więcej>>

- OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ustalone Uchwałą Nr XXXVII/205/05 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28.06.2005 r. oraz Uchwałą Nr LVII/291/06 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26.09.2006 r. dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz przeprowadzenia bezpośrednich wyborów Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski...więcej>>

- KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 3 października 2006 roku...więcej>>

- Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim...więcej>>

- OBWIESZCZENIE - Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 września 2006 roku w sprawie podziału miasta na okręgi, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Bielsk Podlaski...więcej>>

- INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO o terminie zgłaszania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych...więcej>>

- KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w Białymstoku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych...więcej>>

- KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEBO w Białymstoku o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze województwa podlaskiego...więcej>>

- przydatny link do strony Państwowej Komisji Wyborczej http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=30&layout=0

- OBWIESZCZENIE - Wojewody Podlaskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podlaskiego...więcej>>

- OBWIESZCZENIE - Wojewody Podlaskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów...więcej>>

- OBWIESZCZENIE - Wojewody Podlaskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin...więcej>>

- Załącznik do zarządzenia Nr 33 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 marca 2006r...więcej>>

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2004-03-25

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2006-11-26

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2004-03-25