OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 września 2007 r.

Na podstawie art. 137 ust. 3 i art. 192 ust.5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.1) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802,z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz.1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766

W wyborach do Sejmu

Okręg wyborczy nr 24 obejmuje obszar województwa podlaskiego. Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 15.

W wyborach do Senatu

Okręg wyborczy nr 23 obejmuje obszar województwa podlaskiego. Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz


1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802,z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz.1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Paniutycz

Wprowadzający: Jarosław Paniutycz

Data wprowadzenia: 2007-09-10

Modyfikujący: Jarosław Paniutycz

Data modyfikacji: 2007-09-10

Opublikował: Jarosław Paniutycz

Data publikacji: 2007-09-10