Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Zarządzenie Nr 506/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Komunikat o rozpoczęciu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 25 maja 2014 r.

Informacja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 maja 2014 r. o składach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Bielsk Podlaski powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 499/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Informacja o terminie losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski o możliwości sprawdzenia przez wyborcę uwzględnienia w spisie wyborców

Zarządzenie Nr 498/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Bielsk Podlaski w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.

Ogłoszenie o dopisaniu do rejestru wyborców

Informacja dot. zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do PE

Informacja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych na terenie miasta Bielsk Podlaski w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.; Załącznik Nr 1; Załącznik Nr 2; Załącznik Nr 3; Załącznik Nr 4; Załącznik Nr 5;

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Informacja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski o zasadach wpisania się do rejestru wyborców obywateli polskich i cudzoziemców oraz udostępnienie rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski; ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców; ZAŁĄCZNIK NR 2 - Deklaracja zamieszkania; ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wniosek o skreślenie z rejestru wyb.;

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 4 kwietnia 2014 r. o numerach, granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 490/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Uchwała Rady Miasta Bielsk Podlaski Nr XLIII/278/14 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. - Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1302

Uchwała Rady Miasta Bielsk Podlaski Nr XLIII/277/14 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie dokonania korekty w opisie granic stałych obwodów głosowania w mieście Bielsk Podlaski. - Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1301

Informacja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2014 r. o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Mierzwińska - Ref.Br.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2014-02-27

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-08-27

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-02-27