Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

VIII/63/19 23kwietnia2019

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów położonych w Bielsku Podlaskim – obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Białostocką, Kleeberga, Wierzbową i granicą miasta, a także obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Grabniak – etap I

V/42/19 26kwietnia2019

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w południowo- wschodniej części miasta ograniczonego ulicami: Pogodną oraz projektowanymi drogami 9KD-D i 8KD-D w Bielsku Podlaskim

V/41/19 26lutego2019

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w zachodniej części miasta przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim

XLIX/325/14 28października2014

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim obejmującego obszar, którego granica przebiega: ulicą Mickiewicza, północno- zachodnią granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXXIV/178/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy terenów zalewowych doliny rzeki Białej wchodzących w skład systemu ekologicznego Miasta Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 57, poz. 542), granicą miasta oraz przez działkę nr geodezyjny 2273 - pobierz plik pdffolder; Podsumowanie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - pobierz plik pdffolder;

XXII/138/12/ 29sierpnia2012

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielsk Podlaski położonego przy ulicy Białowieskiej - pobierz plik pdffolder

XVI/101/12/ 31stycznia2011

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielsk Podlaski obejmującego obręb ulic: Białowieskiej, Wrzosowej i Hołowieskiej. - pobierz plik pdffolder

XIV/86/11/ 29listopada2011

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji RPZ II w Bielsku Podlaskim. - pobierz plik pdffolder

XXXIV/178/09/ 28stycznia2008

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy terenów zalewowych doliny rzeki Białej wchodzących w skład systemu ekologicznego miasta Bielsk Podlaski. - pobierz plik pdffolder

XXXIII/170/08/ 19grudnia2008

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Bielsku Podlaskim, ograniczonego ulicami: Al. J. Piłsudskiego, Żwirki i Wigury, Kle-eberga i terenów PKP. - pobierz plik pdffolder

XXVII/130/08/ 12sierpnia2008

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części Miasta Bielsk Podlaski przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. - pobierz plik pdffolder

LII_266_06/ 28marzec2006

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika wodnego i jego otoczenia w dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie - pobierz plik doc folder

XLVIII_234_05/ 29listopad2005

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Bielsku Podlaskim, ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicą miasta - pobierz plik docfolder

XLVIII_233_05/ 29listopad2005

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Bielsku Podlaskim, ograniczonego ulicami: Al. J. Piłsudskiego, Żwirki i Wigury, Kleeberga i terenami PKP - pobierz plik docfolder

XLVIII_232_05/ 29listopad2005

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy techniczno – produkcyjnej w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej - pobierz plik docfolder

XLVIII_231_05/ 29listopad2005

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim - pobierz plik docfolder

XXIII_139_00/ 23sierpień2000

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska Podlaskiego polegającej na wprowadzeniu stumetrowej strefy wokół granicy terenu Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim - pobierz plik pdffolder

XIX_119_00/ 12kwiecień2000

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski dotyczącej ustalenia trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Bielsk Podlaski – Hajnówka, oraz lokalizacji zespołu zaporowo upustowego Nr 2 i stacji redukcyjnej I°B - pobierz plik pdffolder

XIX_118_00/ 12kwiecień2000

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Bielsku Podlaskim w rejonie ulic Wojska Polskiego i Jana Pawła II - pobierz plik pdffolder

XV_96_99/ 1grudzień1999

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska Podlaskiego polegającej na zmianie przeznaczenia części działek o numerach geodezyjnych 536, 537, 538, 539, 727/1 i 727/2 położonych przy ulicy Dubiażyńskiej - pobierz plik pdffolder

XI_74_99/ 31sierpień1999

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska Podlaskiego (rejon skrzyżowania ulicy Widowskiej i Chmielnej) - pobierz plik pdffolder

XI_73_99/ 31sierpień1999

w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska Podlaskiego w rejonach ulic Białowieskiej, Warzywnej, Chmielnej i Kolejowej. - pobierz plik pdffolder

IX_53_99/ 27maj1999

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska Podlaskiego w rejonie ulic Kleszczelowskiej, Hołowieskiej i Białowieskiej. - pobierz plik pdffolder

IX_52_99/ 27maj1999

w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska Podlaskiego w rejonie ulicy Jagiellońskiej, Batorego, Piłsudskiego i Wojska Polskiego. - pobierz plik pdffolder

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Dąbrowski Referat Gp

Data wytworzenia: 2019-06-17

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2006-05-23

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2019-06-17

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2006-05-23