Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Załatwiane spraw:

 • Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
  -wymagane dokumenty: wniosek.
  -opłata skarbowa: 17zł
     
  Miejsce załatwienia sprawy:
  Referat Gospodarki Przestrzennej - pokój nr 213 w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 1, poniedziałek (w godzinach od 8.00 do 16.00) od wtorku do piątku (w godzinach od 7.30 do 15.30)
 • Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  -wymagane dokumenty: wniosek,
  -opłata skarbowa: 1. od wypisu:
    a) do 5 stron ............................................ 30 zł,
    b) powyżej 5 stron .................................... 50 zł,
    2. do wyrysu:  
    a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną
  lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie
  formatu A4 ...............................................


  20 zł,
    b) nie więcej niż ....................................... 200 zł.
  Miejsce załatwienia sprawy:
  Referat Gospodarki Przestrzennej - pokój nr 213 w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 1, poniedziałek (w godzinach od 8.00 do 16.00) od wtorku do piątku (w godzinach od 7.30 do 15.30)

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie lokalizacja inwestycji następuje w drodze :

 • Decyzji o warunkach zabudowy
  wymagane dokumenty wniosek, 2 mapy zasadnicze (1:500)
  Miejsce załatwienia sprawy:
  Referat Gospodarki Przestrzennej - pokój nr 215 w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 1, poniedziałek (w godzinach od 8.00 do 16.00) od wtorku do piątku (w godzinach od 7.30 do 15.30)
 • Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  wymagane dokumenty: wniosek, 2 mapy zasadnicze (1:500, 1:1000)
  Miejsce załatwienia sprawy:
  Referat Gospodarki Przestrzennej - pokój nr 215 w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 1, poniedziałek (w godzinach od 8.00 do 16.00) od wtorku do piątku (w godzinach od 7.30 do 15.30)

  Opłaty dotyczące wydania Decyzji o warunkach zabudowy i Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
  poza przypadkami wymienionymi w art.2, ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.) uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 107,00zł za wydanie Decyzji o warunkach zabudowy i Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wszelkie wyżej wymienione druki można pobrać z naszej strony: druki i formularze.
Wnioski składa się w Biurze Podawczym Urzędu Miasta - w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 1.
Opłaty należy dokonywać poprzez wpłatę w kasie Urzędu Miasta.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Dąbrowski Ref.Gp.

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2006-05-23

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-10-06

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2006-05-23