Uchwała Rady Miasta LIV/406/22 z dnia 2022-09-27 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030

Data wydania 2022-09-27
Tytuł w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030
Numer LIV/406/22