Uchwały Rady Miasta podjęte w 2010r.

Numer / data uchwały

Uchwała dotyczy:

Nr III/17/10
28grudnia2010
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Bielsk Podlaski porozumienia międzygminnego powierzającego Miastu Bielsk Podlaski zadanie własne Gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Nr III/16/10
28grudnia2010
w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim; zmieniona Uchwałą Nr VII/77/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim
Nr III/15/10
28grudnia2010
zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości; straciła moc uchwałą Nr XIV/79/11 z dnia 29.11.2011r.;
Nr III/14/10
28grudnia2010
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2011 r.
Nr III/13/10
28grudnia2010
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotów kosztów związanych z podróżą służbową
Nr III/12/10
28grudnia2010
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 w Bielsku Podlaskim
Nr III/11/10
28grudnia2010
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr III/10/10
28grudnia2010
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011; OBJAŚNIENIA
Nr III/9/10
28grudnia2010
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2011 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023; uchwała zmieniająca Nr V/22/11 z dnia 22.02.2011r.; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2; uchwała zmieniająca Nr VIII/36/11 z dnia 26.04.2011r.; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2; uchwała zmieniająca Nr XI/53/11 z dnia 30.08.2011r.; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2; uchwała zmieniająca Nr XII/63/11 z dnia 27.09.2011r.; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2; uchwała zmieniająca Nr XV/91/11 z dnia 28.12.2011r.; ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr XV/91/11 z dnia 28.12.2011r.;
Nr III/8/10
28grudnia2010
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i intencji Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr III/7/10
28grudnia2010
w sprawie wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 2010
Nr III/6/10
28grudnia2010
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2010 r.; OBJAŚNIENIA
Nr II/5/10
13grudnia2010
w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski.uchwała zmieniająca Nr XLI/260/14 z dnia 28.01.2014r.; uchwała zmieniająca Nr XLIII/281/14 z dnia 25.03.2014r.; uchwała zmieniająca Nr XLVIII/324/14 z dnia 30.09.2014r.; uchwała zmieniająca Nr XLIX/330/14 z dnia 28.10.2014r.;
Nr II/4/10
13grudnia2010
w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski.; uchwała zmieniająca Nr XLI/259/14 z dnia 28.01.2014r.; uchwała zmieniająca Nr XLVIII/323/14 z dnia 30.09.2014r.; uchwała zmieniająca Nr XLIX/329/14 z dnia 28.10.2014r.;
Nr II/3/10
13grudnia2010
w sprawie ustalenia liczby i rodzajów komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski.
Nr I/2/10
10grudnia2010
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Bielsk Podlaski.
Nr I/1/10
10grudnia2010
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Mierzwińska - Ref.Br.

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Gawryluk-Malinowska - Referat Obsługi Burmistrza i Rady Miasta

Data wytworzenia: 2019-04-29

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2010-12-15

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2019-04-29

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2010-12-15