Uchwały Rady Miasta VII Kadencji podjęte w 2014 r.

Numer / data uchwały

Uchwała dotyczy:

Nr II/19/14
18grudnia2014
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani xxxxxxxxx na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim.
Nr II/18/14
18grudnia2014
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.
Nr II/17/14
18grudnia2014
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotów kosztów związanych z podróżą służbową.
Nr II/16/14
18grudnia2014
w sprawie ustalenia terminów przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Radę Miasta Bielsk Podlaski.;straciła moc Uchwałą Nr IV/38/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2019 r. uchylającą uchwałę w sprawie ustalenia terminów przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Radę Miasta Bielsk Podlaski;
Nr II/15/14
18grudnia2014
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2015 r.
Nr II/14/14
18grudnia2014
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
Nr II/13/14
18grudnia2014
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015.; uchwała zmieniająca Nr III/22/15 z dnia 27.01.2015r.; uchwała zmieniająca Nr V/33/15 z dnia 24.02.2015r.; uchwała zmieniająca Nr VI/42/15 z dnia 31.03.2015r.; uchwała zmieniająca Nr VII/57/15 z dnia 28.04.2015r.; uchwała zmieniająca Nr VIII/64/15 z dnia 26.05.2015r.; uchwała zmieniająca Nr IX/73/15 z dnia 30.06.2015r.; uchwała zmieniająca Nr X/83/15 z dnia 25.08.2015r.; uchwała zmieniająca Nr XI/95/15 z dnia 29.09.2015r.; uchwała zmieniająca Nr XIII/109/15 z dnia 24.11.2015r.; uchwała zmieniająca Nr XIV/113/15 z dnia 29.12.2015r.;
Nr II/12/14
18grudnia2014
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023; uchwała zmieniająca Nr III/23/15 z dnia 27.01.2015r.; uchwała zmieniająca Nr V/34/15 z dnia 24.02.2015r.; uchwała zmieniająca Nr VI/43/15 z dnia 31.03.2015r.; uchwała zmieniająca Nr VII/58/15 z dnia 28.04.2015r.; uchwała zmieniająca Nr IX/74/15 z dnia 30.06.2015r.; uchwała zmieniająca Nr X/84/15 z dnia 25.08.2015r.; uchwała zmieniająca Nr XIII/110/15 z dnia 24.11.2015r.; uchwała zmieniająca Nr XIV/114/15 z dnia 29.12.2015r.; straciła moc uchwałą Nr XIV/117/15 z dnia 29.12.2015r.;
Nr II/11/14
18grudnia2014
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2015 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”
Nr II/10/14
18grudnia2014
w sprawie wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 2014
Nr II/9/14
18grudnia2014
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023
Nr II/8/14
18grudnia2014
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r
Nr I/7/14
1grudnia2014
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski.
Nr I/6/14
1grudnia2014
w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski.
Nr I/5/14
1grudnia2014
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski.; uchwała zmieniająca Nr VIII/67/15 z dnia 26.05.2015r.; uchwała zmieniająca Nr XXVI/208/16 z dnia 27.12.2016r.; uchwała zmieniająca Nr XXVII/216/17 z dnia 31.01.2017r.;
Nr I/4/14
1grudnia2014
w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski.
Nr I/3/14
1grudnia2014
w sprawie ustalenia liczby, rodzajów oraz przedmiotu działania Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr I/2/14
1grudnia2014
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Bielsk Podlaski.
Nr I/1/14
1grudnia2014
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Gawryluk-Malinowska - Ref.Br.

Data wytworzenia: 2019-02-02

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2014-12-05

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2019-02-02

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2014-12-05