Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski,

2. Zbieranie danych osobowych przez administratora danych osobowych jest niezbędne do:

a) zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

b) realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

c) wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

d) wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom w następujących przypadkach:

a) na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy udostępnienie jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach,

b) na podstawie wniosku od podmiotu uprawnionego do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

c) na podstawie umowy z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych.

3. Każdej osobie przysługuje prawo:

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

b) do kontroli przetwarzania danych, zawartych w zbiorach danych.

4. Podanie danych jest:

a) obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,

b) dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Tamara Korycka - Sekretarz Miasta Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2018-03-22

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2018-03-28

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2018-03-22