Bielskie Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku"

     Uznając celowość realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę Bielskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

     Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 października 2012 r. osobiście w formie pisemnej (na załączonym formularzu) w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 5, (biuro podawcze) lub drogą elektroniczną na adres: u.wiesielowska@bielsk-podlaski.pl.

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Wiesiełowska - Ref.Ok.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2012-10-18

Data modyfikacji: 2012-10-18

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-10-18