Nabór wniosków na dofinansowanie zadań publicznych w ramach programu „Razem bezpieczniej”

     Uprzejmie informujemy, iż Rządowy program ograniczania przestępczości  w aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej” na lata 2007-2015, przyjęty uchwałą Nr 218/2008 Rady Ministrów  z dnia 18.12.2006 r. przewiduje możliwość dofinansowania zgłaszanych przez jednostki terytorialne oraz organizacje pozarządowe projektów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Projekty mogą być realizowane w siedmiu obszarach:

  1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania
  2. Przemoc w rodzinie
  3. Bezpieczeństwo w szkole
  4. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej
  5. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
  6. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej
  7. Ochrona dziedzictwa narodowego

     Szczegóły dotyczące realizacji programu są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod adresem: http://razembezpieczniej.msw.gov.pl oraz stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: http://www.bialystok.uw.gov.pl w zakładce „Razem bezpieczniej”.

     Opracowane projekty na 2013 rok należy przesłać do dnia 15 listopada 2012 r. na adres: Podlaski Urząd Wojewódzki, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok (wzór wniosku w załączeniu).

     Zgodnie z założeniami programu kwota dofinansowania do proponowanego zadania publicznego w ramach „Razem bezpieczniej” nie może przekroczyć 100 000 zł. Projekt powinien uwzględniać również udział środków własnych w wys. 30% ogólnych kosztów zadania.

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Wiesiełowska - Ref.Ok.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2012-10-18

Data modyfikacji: 2012-10-18

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-10-18