Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei”, złożonej na realizację zadania publicznego pn. „Rehabilitacji ciąg dalszy I”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10.03.2023 r. osobiście w formie pisemnej (na załączonym formularzu) w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1 (Biuro podawcze) lub drogą elektroniczną na adres: um@bielsk-podlaski.pl