muzeum_malej_ojczyzny

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Muzeum
Małej Ojczyzny w Studziwodach  złożonej na realizację zadania publicznego
pn. „Upamiętnienie Setnej Rocznicy Bieżeństwa i Bitwy o Bielsk”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 lutego 2015 r. osobiście w formie pisemnej (na załączonym formularzu) w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski,
ul. Kopernika 1, (biuro podawcze) lub drogą elektroniczną na adres: um@bielsk-podlaski.pl.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Wesołowska-Demianiuk - Ref.Ok.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2015-02-19

Data modyfikacji: 2015-02-19

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-02-19