Kons_proj_progr_wspolp_z_org_pozarz_na_2015r

Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem Rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który będzie obowiązywał w 2015 roku.


Przygotowany projekt programu współpracy przedkładam do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 działających w sferze pożytku publicznego. Uwagi i propozycje zmian dotyczące projektu należy zgłaszać na adres Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski lub drogą elektroniczną na adres okum@bielsk-podlaski.pl, na formularzu zgłaszania uwag i wniosków, w terminie od dnia 07.10.2014 r. do dnia 10.10 2014 r. lub podczas bezpośredniego otwartego spotkania, które odbędzie się w dniu 9 października 2014 roku w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 1, pok. 302, godz.1000.


Za przygotowanie projektu odpowiedzialny jest Referat Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1 pok. 13, tel. 85 731 81 40.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Wesołowska-Demianiuk - Ref. Ok.

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Karolczak

Data wytworzenia: 2014-09-29

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2014-09-29

Data modyfikacji: 2014-09-29

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2014-09-29