Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci wg stanu na dzień 31.10.2019 r

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Miasto Bielsk Podlaski ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci

  1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2019 rok obliczona według stanu na dzień 31.10.2019 r. wynosi - 12.288,66 zł.
  2. Statystyczna liczba dzieci na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września 2019 r. pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 553,68
  3. Statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski wg. SIO na dzień 30 września 2019 r. wynosi 15,67
  4. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wg. SIO na dzień 30 września 2019 r. wynosi 15,33

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Borowski - Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2019-12-18

Wprowadzający: Robert Kawecki

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2019-12-18

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2019-12-18