PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW

Na dwa stanowiska: Podinspektor w referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 13 sierpnia 2010 roku.


1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko aplikacje przesłało 8 kandydatów spełniających wymogi formalne.

2. Komisja w składzie

        1) Walentyna Szymczuk  - Z-ca Burmistrza Miasta

        2) Jerzy Bartoszuk         - po kierownika referatu IZP

        3) Irena Niegierewicz      - członek
        4) Nina Owerczuk           - inspektor

3. Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z Zarządzeniem  Nr 506/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 06.08.2010 – Komisja stwierdziła, że w wyniku ogłoszenia o naborze na  w/w stanowiska pracy, aplikacje złożyło 26  kandydatów, jednak tylko 8 kandydatów spełniło wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.


        1. Anna Augustyniak

        2. Agnieszka Dmitruk
        3. Jakub Gałka
        4. Ilona Kamieńska

        5. Magdalena Natalia Kuczyńska
        6. Sabina Kuptel

        7. Agnieszka Adrianna Rutkowska

        8. Wioletta Zieniel

4. Do rozmowy kwalifikacyjnej Komisja postanowiła dopuścić 8  osób spełniających wymogi formularza.

 

5. Pani Agnieszka Dmitruk na rozmowę kwalifikacyjną nie zgłosiła się.

 

6. W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych w dniu 11 sierpnia 2010r.
    Komisja wskazała  następujące osoby jako kandydatów na stanowiska:

    1. Jakub Gałka
    2. Sabina Kuptel

 

Podpisy członków Komisji:

 

1. ……………/-/……………………………………….

2. ……………/-/……………………………………….

3…………..…/-/……………………………………….
4..……………/-/……………………………………….

Zatwierdził

Burmistrz Miasta
/-/ Eugeniusz Berezowiec

Metryka strony

Udostępniający: Nina Owerczuk - Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2010-08-17

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-08-17

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-08-17