Bielsk Podlaski, 2011-08-16

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1

     Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje, że na wyżej wymienione stanowisko wpłynęły dwie oferty, z których tylko jedna oferta spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu jako niezbędne. W wyniku przeprowadzonego naboru, czyli rozmowy kwalifikacyjnej propozycję zatrudnienia otrzymała Pani Tamara Korycka, zamieszkała Bielsk Podlaski.

     Pani Tamara Korycka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień z zakresu podanego w ogłoszeniu o naborze. Dokonując wyboru oceniano przygotowanie merytoryczne i posiadane kwalifikacje.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Kierownik Ref. Organizacyjno-Gospodarczego

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2011-08-16

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-08-16

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-08-16