Bielsk Podlaski, 2011-07-05

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje, że na wyżej wymienione stanowisko wpłynęły 3 oferty, z których jedna oferta – Pani Barbary Grabiak zam. Hajnówka, spełnia wymagania niezbędne podane w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonego naboru, czyli rozmowy kwalifikacyjnej Komisja uznała, że kandydatka nie spełnia w wystarczającym stopniu wymagań i oczekiwań przewidzianych dla tego stanowiska.
W związku z powyższym ustala się, że nabór na stanowisko Sekretarza Miasta Bielsk Podlaski nie został rozstrzygnięty.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Ref.Organizacyjno-Gospodarczego

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2011-07-05

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-07-05

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-07-05