Nabór pracowników. Konkursy na dyrektorów jednostek organizacyjnych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):

  1. administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach do naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta oraz konkursów na dyrektorów jednostek organizacyjnych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski,
  2. Pani/Pana zebrane dane będa przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia działań w celu zawarcia umowy i nie będą udostępniane innym podmiotom,
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
  4. obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108); podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoważna z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Karolczak - Ref. Or

Data wytworzenia: 2016-08-25

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2009-05-21

Data modyfikacji: 2018-03-23

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2009-05-21