Bielsk Podlaski, 2015-03-13

Or.2110.30.2015

Informacja o wynikach naboru na stanowisko  referenta
w Urzędzie Stanu Cywilnego Miasta Bielsk Podlaski

Po przeprowadzeniu procedury naboru informuję, że na wyżej wymienione stanowisko wpłynęło 25 ofert, z których tylko 11 spełniło wymogi określone w ogłoszeniu jako niezbędne. W wyniku przeprowadzonego naboru, na ww. stanowisko wskazano do zatrudnienia Panią Annę Sakowską, zamieszkałą w Bielsku Podlaskim, która spełniła wszystkie wymagania podane w ogłoszeniu o naborze i za test sprawdzający wiedzę otrzymała największą ilość punktów.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 50/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie dokonania naboru na stanowisko referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego Miasta Bielsk Podlaski uszeregowała kandydatury w następujący sposób:

  1. Anna Sakowska – zamieszkała Bielsk Podlaski,
  2. Agnieszka Kalinowska – zamieszkała Bielsk Podlaski,
  3. Łukasz Czułowski – zamieszkały Bielsk Podlaski,
  4. Adam Wojciechowski - zamieszkały Bielsk Podlaski,
  5. Anna Filimoniuk - zamieszkała Bielsk Podlaski.

BURMISTRZ MIASTA
/-/  Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Kierownik Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2015-03-13

Data modyfikacji: 2015-03-13

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-03-13