Bielsk Podlaski, 2015-04-29

Or.2110.74.2015

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty do spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

 

            Po przeprowadzeniu procedury naboru informuję, że na wyżej wymienione stanowisko wpłynęła tylko jedna oferta. Kandydat spełnił wszystkie wymagania niezbędne podane w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonego naboru: analizy złożonej dokumentacji i rozmowy kwalifikacyjnej, na ww. stanowisko wskazano do zatrudnienia Pana Damiana Jaroszewicza, zamieszkałego w Rajsku.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Kierownik Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2015-04-29

Data modyfikacji: 2015-04-29

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-04-29