Bielsk Podlaski, 2015-04-17

Or.2110.71.2015

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta
w referacie Organizacyjno – Gospodarczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Po przeprowadzeniu procedury naboru informuję, że na wyżej wymienione stanowisko wpłynęło 29 ofert, z których tylko 8 spełniło wymogi określone w ogłoszeniu jako niezbędne. W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wskazano do zatrudnienia Panią Justynę Roszczyc, zamieszkałą w Bielsku Podlaskim. Kandydatka  spełniła wszystkie wymagania podane w ogłoszeniu o naborze, została zakwalifikowana do dwóch etapów procedury naboru i wykazała się wiedzą z zakresu obowiązujących przepisów, za test sprawdzający wiedzę otrzymała największą ilość punktów.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 65/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie dokonania naboru na stanowisko referenta w referacie Organizacyjno – Gospodarczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski uszeregowała kandydatury w następujący sposób:

  1. Justyna Roszczyc – zamieszkała Bielsk Podlaski,
  2. Natalia Naumczuk – zamieszkała Bielsk Podlaski,
  3. Emilia Stepaniuk – zamieszkała Hajnówka.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Kierownik Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2015-04-17

Data modyfikacji: 2015-04-17

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-04-17