I N F O R M A C J A

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495) obowiązująca od dnia 21 października 2005r. (z wyjątkiem przepisów, dla których ustanowiono późniejszy termin) stworzyła podstawy do zorganizowania systemu zbiórki i recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych. W myśl w/w ustawy użytkownik zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany do jego oddania zbierającemu powyższy sprzęt. Jednocześnie zabrania się mieszania tego typu odpadów z innymi odpadami.
  Z dniem 1 lipca br. w myśl obowiązujących przepisów sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju oraz umieszczania w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu.
  Jednocześnie Referat Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa tut. Urzędu przypomina, iż zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności mają obowiązek przekazania Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski informacji zawierającej:

 1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz adres zbierającego sprzęt;
 2. adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punktów sprzedaży sprzętu.

  Referat Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa informuje o aktualnych punktach handlowych zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgłaszanych do tut. Urzędu:

 1. Zakład Handlowo-Usługowy LBO Elektronik Bazyl Oniśkiewicz, ul. Mickiewicza 29, 17-100 Bielsk Podlaski
 2. Firma GRENE Sp. z o.o. Modła Królewska ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto, adres punktu sprzedaży i zbierania zużytego sprzętu : sklep przy ul. Mickiewicza 5/1, 17-100 Bielsk Podlaski
 3. Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, w imieniu której działa Telekomunikacja Polska S.A. Pion Administracji Region Centralny Al. Armii Ludowej 28, 00-609 Warszawa, adres punktu zbierania i sprzedaży zużytego sprzętu: ul. Mickiewicza 50/54, 17-100 Bielsk Podlaski
 4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok, adres punktu zbierania zużytego sprzętu: w siedzibie firmy.
 5. Firma NEONET S.A. ul. Żmigrodzka 242D, 51-131 Wrocław, adres punktu zbierania zużytego sprzętu : ul. Piłsudskiego 1, 17-100 Bielsk Podlaski
 6. KAUFLAND Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. ul. Szybka 6-10, 50-421 Wrocław adres punktu zbierania zużytego sprzętu : ul. Piłsudskiego 27, 17-100 Bielsk Podlaski
 7. Firma „HAVO” Sp. z o.o. ul. I Armii Wojska Polskiego 9, 15-102 Białystok, adres punktu odbioru sprzętu: Sklep ELDOM ul. Żwirki i Wigury 6, 17-100 Bielsk Podlaski
 8. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „PREDOM” Wiesław Żero ul. Mickiewicza 124, 17-100 Bielsk Podlask, adres punktu zbierania zużytego sprzętu : AVANS Salon AGD, RTV i Komputerowy Plac Ratuszowy 3, 17-100 Bielsk Podlaski
 9. Firma POLIFARM Sp. z o.o. ul. Syrokomli 5B, 03-335 Warszawa, adres punktu zbierania zużytego sprzętu : ul. Piłsudskiego 27, 17-100 Bielsk Podlaski;
 10. PSS SPOŁEM ul. Mickiewicza 31, 17-100 Bielsk Podlaski, adres punktu sprzedaży i zbierania zużytego sprzętu : Spółdzielczy Dom Handlowy ul. Mickiewicza 39, 17-100 Bielsk Podlaski
 11. CEFARM Białystok S.A. ul. Sienkiewicza 71/73, 15-950 Białystok, adres punktu sprzedaży i zbierania zużytego sprzętu: ul. Mickiewicza 27, 17-100 Bielsk Podlaski i ul. 3-go Maja 15, 17-100 Bielsk Podlaski;
 12. Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, adres punktu sprzedaży i zbierania zużytego sprzętu : ul. Żwirki i Wigury 6, 17-100 Bielsk Podlaski.
 13. LIDL Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. k. ul. Poznańska 48, Jankowice 62-080 Tarnowo Podgórne, adres punktu sprzedaży i zbierania zużytego sprzętu : Sklep LIDL Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Żwirki i Wigury, 17-100 Bielsk Podlaski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2006-08-01

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-10-24

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2006-08-01