Informacje o przeznaczeniu działek i nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy oraz ogłoszonych przetargach

- WYKAZ zawierający informacje o działce nr geod. 224/1 położonej przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

- WYKAZ lokalu mieszkalnego nr 16 przy ulicy Adama Mickiewicza 114 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

- WYKAZ lokalu mieszkalnego nr 16 przy ulicy 3 Maja 3 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

- WYKAZ lokalu mieszkalnego nr 15 przy ulicy 3 Maja 13 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

- WYKAZ lokalu mieszkalnego nr 12 przy ulicy 3 Maja 13 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

- OGŁOSZENIE o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Technicznej i ul. Maszynowej w Bielsku Podlaskim, składającej się z działek oznaczonych nr geod. 3474/59 (zabdowana trafostacją), 3474/60, 3474/61 i 3474/71 o łącznej powierzchni 2,7845 ha, stanowiącej tereny inwestycyjne, położone w obszarze objetym SSSE SA w Suwałakch, Podstrefa Bielsk Podlaski

- OGŁOSZENIE o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Technicznej w Bielsku Podlaskim, skladajacej się z działek oznaczonych nr geod. 3474/36 i 3474/63 o łącznej powierzchni 1,4312 ha, stanowiącej tereny inwstycyjne, położone w obszarze objetym SSSE SA w Suwałkach, Podstrefa Bielsk Podlaski

- OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położnej w Bielsku Podlaskim przy ul. Maszynowej oznaczonej nr geod. 3474/69 o pow. 0,5063 ha, przeznaczonej pod inwestycje

- OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Stefana Batorego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, obręb 3 jako działki o nr geod. 3343/6 o pow. 0,0373 ha.

-WYKAZ - zawierający informacje  o nieruchomości składającej sie z działek nr geod. 1931/28 i 1931/29 o pow. łącznej o,0220 ha, położonej przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, przeznaczonej do sprzedazy bezprzetargowej

- WYKAZ zawierający informacje o działce oznaczonej nr geod. 3343/6 o pow. 0,0373 ha położonej przy ul. Stefana Batorego w Bielsku Podlaskim, zabudowanej starym budynkiem o konstrukcji drewnianej, wyłączonym z użytkowania, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

- OGŁOSZENIE o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr geod. 3474/59, 3474/60, 3474/61 i 3474/71 o łącznej powierzchni 2,7845 ha położonej przy ul. Maszynowej i Technicznej, w obszarze objetym SSSE SA w Suwałakch, Podstrefa Bielsk Podlaski

- OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr geod. 3474/36 i 3474/63 o łącznej powierzchni 1,4312 ha, położonej przy ul. Technicznej w Bielsku Podlaskim, w obszarze objetym SSSE SA w Suwałakch, Podstrefa Bielsk Podlaski, stanowiącej tereny inwstycyjne

- WYKAZ zawierający informacje o nieruchomości oznaczonej nr geod. 3474/69 o pow. 0,5063 ha położonej przy ul. Maszynowej w Bielsku Podlaskim, w obszarze objętym SSSE,przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

- WYKAZ podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni, zawierający informacje o nieruchomości składającej się z działek nr geod. 3474/36 i 3474/63 o łącznej powierzchni 1,4312 ha położonej przy ul. Technicznej w Bielsku Podlaskim, w obszarze objętym SSSE, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

- OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej sie z czterech działek oznaczonych nr geod. 3474/59, 3474/60, 3474/61 i 3474/71 o łacznej powierzchni 2,7845 ha, położonej przy ul. Maszynowej i Technicznej w Bielsku Podlaskim, w obszarze objetym SSSE Podstrefa Bielsk Podlaski

- WYKAZ - zawierający informacje o działce oznaczonej nr geod. 355/20 o pow. 0,0204 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni

- OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki oznaczonej nr geod. 2249 o pow. 0.0708 ha położonej przy ul. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

- WYKAZ - podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni, zawierający informacje o nieruchomości skadającej się z czterech działek oznaczonych nr geod. 3474/59, 3474/60, 3474/61    i 3474/71 o pow. łącznej 2,7845 ha, stanowiącej tereny inwestycyjne przy ul. Maszynowej i Technicznej, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym

- WYKAZ - podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni, zawierający informacje o działce nr geod. 2249 położonej przy ul. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, przeznaczonej do sprzedazy w trybie przetargowym

- OGŁOSZENIE o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości skladającej się z działek oznaczonych nr geod. 3474/36 i 3474/63 o łącznej powierzchni 1,4312 ha położonej przy ul. Technicznej w Bielsku Podlaskim, w obszarze objętym Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Podstrefa Bielsk Podlaski

- OGŁOSZENIE -o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr geod. 3652/91 położonej przy ul. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

- WYKAZ podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni, zawierajacy informacje o działce oznaczonej nr geod. 361/1 o pow. 0,0353 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

- OGŁOSZENIE o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geod. 3652/91 o pow. 0,0620 położonej przy ul. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

- WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 530/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2018 r. , z datą publikacji w dniu 26 kwietnia do dnia 16 maja

- OGŁOSZENIE  o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Technicznej w Bielsku Podlaskim składającej się z działek oznaczonych nr geod. 3474/36 i 3474/63 o powierzchni łącznej 1,4312 ha, stanowiącej tereny inwestycyjne, objęte Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Bielsk Podlaski

-  OGŁOSZENIE o czwartm przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki oznaczonej nr geod. 1933/7 o pow. 0,1634 ha położonej przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, przeznaczonej na podstawie decyzji o warunakch zabudowy pod budowę pawilonu składowego na materiały budowlane

- WYKAZ - podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni, zawierający informacje o działce oznaczonej nr geod. 2349 o pow. 0,7784 ha położonej przy ul. Torfowej w Bielsku Podlaskim, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

- OGŁOSZENIE o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej na cele inwestycycjne, składającej się z czterech działek oznaczonych nr geod. 3474/59, 3474/60,3474/61,3474/71 o łącznej powierzchni 2,7845 ha, wraz z budynkiem stacji transformatorowej kontenerowej z urządzeniami i kablami zasilajacymi, ogrodzonej ogrodzeniem przemysłowym, położonej przy ul. Maszynowej i Technicznej w Bielsku Podlaskim, w obszarze objętym Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, podstrefa Bielsk Podlaski

-OGŁOSZENIE  - o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki oznaczonej nr geod. 3474/46 o pow. 0.09 ha położonej przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim, przeznaczonej pod urządzenia gazownicze

-OGŁOSZENIE - o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr geod. 3652/91 położonej przy ul. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną

- OGŁOSZENIE - o trzecim przetargu ustnym nieogranicznym na sprzedaż działki oznaczonej nr geod. 1933/7 położonej przy  ul. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

- OGŁOSZENIE - o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr geod. 195/2 i 195/3 położonych przy ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim, przeznaczonych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy pod budownictwo jednorodzinne

- OGŁOSZENIE - o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geod. 224/1 o pow. 1,7741 ha położonej przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim

- OGŁOSZENIE - o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Technicznej w Bielsku Podlaskim, składającej się z działek oznaczonych nr geod. 3474/36 i 3474/63 o łącznej powierzchni 1,4312 ha, położonej w obszarze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Bielsk Podlaski

- OGŁOSZENIE - o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr geod. 3474/59, 3474/60, 3474/61, 3474/71 o łącznej powierzchni 2,7845 ha, z budynkiem trafostacji wraz z wyposażeniem i kablami zasilajacymi, ogrodzoną ogrodzeniem przemysłowym, położonej między ulicami Maszynową i Techniczną w Bielsku Podlaskim, stanowiacej tereny inwestycyjne, objęte Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną

- OGŁOSZENIE - o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki oznaczonej nr geod. 3652/91 o pow. 0,0620 ha położonej przy ul. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jesnorodzinne

- OGŁOSZENIE o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki oznaczonej nr geod. 3474/46 o pow. 0,09 ha położonej przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim, przeznaczonej pod urządzenia gazownicze (gazu ziemnego).

- OGŁOSZENIE o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki oznaczonej nr geod. 230 o pow. 0,8393 ha położonej przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim

- OGŁOSZENIE - o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek oznaczonych nr geod. 195/2 o pow. 0,0662 ha i nr geod. 195/3 o pow. 0,0726 ha położonych przy ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim

- OGŁOSZENIE - o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr geod. 35/3 i 36/4 o pow. łącznej 0,2697 ha położonej przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim

- OGŁOSZENIE o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr geod. 1933/7 o pow. 0,1634 ha położonej przy ul. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

-OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki oznaczonej nr geod. 224/1 o pow. 1,7741 ha położonej przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim

- WYKAZ - podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni, zawierający informacje o działce oznaczonej nr geod. 3652/91 położonej przy ulicy Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

-OGŁOSZENIE O PRZETARGU - drugim ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr geod. 230 o pow. 0,8393 ha położonej przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim

-OGŁOSZENIE O PRZETARGU - pierwszym ustnym nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości składającej się z 4 działek oznaczonych nr geod. 3474/59, 3474/60, 3474/61 i 3474/71 o łącznej powierzchni 2,7845 ha wraz z wyposażoną stacją transformatorową i kablami zasilającymi, położonej na terenach inwestycyjnych przy ul. Technicznej i Maszynowej w Bielsku Podlaskim

- OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geod. 1933/7 o pow. 01634 ha położonej przy ul. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

-  INFORMACJA O ZMIANIE KONTA BANKOWEGO DO WPŁATY WADIUM NA PRZETARGI zmiana rachunku bankowego od 1 września 2017 r. - obowiązuje do wpłat na ogłoszone przetargi. 

- WYKAZ - podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni, zwierający informacje o nieruchomości oznaczonej nr geod. 3652/91 o pow. 0,0620 ha położonej przy ul. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

-WYKAZ - podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni, zawierajacy informacje o nieruchomości oznaczonej nr geod. 224/1 o pow. 1,7741 ha położonej przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

-OGŁOSZENIE - o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchmości składającej się z dzialek nr geod. 35/3     i 36/4 o łącznej powierzchni 0,2697 ha położonej przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim

- OGŁOSZENIE -o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek oznaczonych nr geod. 195/2 i 195/3 położonych przy ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim, przeznaczonych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

-  OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr geod. 3474/46 położonej przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim, przeznaczonej w planie miejscowym pod urządzenia gazownicze, w tym stację redukcyjna gazu

- OGŁOSZENIE - o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej działki nr geod. 3474/6 położonej przy ul. Technicznej w Bielsku Podlaskim.

- OGŁOSZENIE - o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Technicznej         w Bielsku Podlaskim, składającej się z działek oznaczonych nr geod. 3474/36 i 3474/63, stanowiącej tereny inwestycyjne

- OGŁOSZENIE - o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim oznacznej nr geod. 230

- WYKAZ -  - o podaniu do wiadomości publicznej na okres 21 dni wykazu zawiwerającego informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej przy ul. Maszynowej i Techniczej, składającej się z działek oznaczonych nr geod. 3474/59, 3474/60, 3474/61, 3474/71 stanowiacej tereny inwestycyjne

- INFORMACJA - o podaniu do wiadomości publicznej na okres 21 dni wykazu zawierającego informacje o działce nr geod. 1933/7 położonej przy ul. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, przeznaczonej do sprzedaży

- INFORMACJA - o podaniu do wiadomości publicznej, na okres 21 dni, wykazu zawierajacego informacje o nieruchomości nr geod. 3474/46 położonej przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim, przeznaczonej do sprzedaży

- OGŁOSZENIE - o trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr geod. 1320/1 położonej przy ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim

- OGŁOSZENIE - o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim, składającej się z działek nr geod. 36/4 i 35/3

- OGŁOSZENIE - o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych przy ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim, oznaczonych nr geod. 195/2 i 195/3 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

- WYKAZ - o podaniu do wiadomości publicznej na okres 21 dni wykazu zawierającego informację o nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej nr geod. 3474/36 i 3474/63 położonej przy ul. Technicznej w Bielsku Podlaskim

- INFORMACJA - o podaniu do wiadomości publicznej, na okres 21 dni, zawierającego informacje o nieruchomości oznaczonej nr geod.230 położonej przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

- OGŁOSZENIE - o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr geod. 3474/6 położonej przy ul. Technicznej w Bielsku Podlaskim.

- WYKAZ - nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkownika wieczystego

- WYKAZ - zawierający informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej nr geod. 195/3 położonej przy ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim – stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 355/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

- WYKAZ - zawierający informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży składającej się z działek oznaczonych nr geod. 35/3 i 36/4 położonej przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim – stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 354/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

- WYKAZ - zawierający informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej nr geod. 195/2 położonej przy ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim – stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 353/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

- OGŁOSZENIE - o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geod. 224/1 przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim o pow.1,7741 ha

- OGŁOSZENIE - o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr geod. 1320/1 przy ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim – przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych działek sąsiednich posiadających dostęp do drogi publicznej

- OGŁOSZENIE - o pierwszym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr geod. 1320/1 położonej przy ul. Rejonowej – przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich

- OGŁOSZENIE - o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geod. 224/1 o pow. 1,7741 ha, położonej przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim

- INFORMACJA - o podaniu do wiadomości publicznej wykazu zawierającego informacje o dz. nr 3474/69 położonej przy ul. Maszynowej i nr 3474/6 położonej przy ul. Technicznej

- INFORMACJA - o podaniu do wiadomości publicznej na okres 21 dni wykazu zawierającego informacje o dz. nr 1320/1 położonej przy ul. Rejonowej, przeznaczonej do sprzedaży.

- INFORMACJA - o podaniu do wiadomości publicznej na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania.

- OGŁOSZENIE - o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku Podlaski przy ul. Wilczej oznaczonej jako działka Nr 159/12,

- OGŁOSZENIE - o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości skłądającej się z dwóch działek nr 1611/17 i 1611/20 przy ul. Henryka Sienkiewicza w Bielsku Podlaskim,

- INFORMACJA - o podaniu do wadomości publicznej na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego ...więcej>>

- OGŁOSZENIE - o czwartym przetargu ustnym nieograniczonymna sprzedaż działki oznaczonej nr geod. 159/12 o pow. 0,0912 ha położonej przy ul. Wilczej w Bielsku Podlaskim, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ...więcej>>

- INFORMACA - o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu objmującego nieruchomość  oznaczoną nr geod. 224/1 o pow. 1,7741 ha położoną przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim, przeznaczoną do sprzedaży zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podalski nr 263/16 ...więcej>>

- OGŁOSZENIE - o pierwszym przetargu ustnym nieograniconym na sprzedaż działki oznaczonej nr geod. 230 o pow. 0,8393 ha położonej przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim ...więcej>>

- OGŁOSZENIE - o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr geod. 1611/17 o pow. 0,0136 ha i nr geod. 1611/20 o pow. 0,0297 ha położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza w Bielsku Podlaskim ...więcej>>

- OGŁOSZENIE - o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki oznaczonej nr geod. 159/12 o pow. 0,0912 ha położonej przy ul. Wilczej w Bielsku Podlaskim, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ...więcej>>

- INFORMACJA - o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu obejmującego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski przeznaczoną Zarządzeniem Nr 246/16 do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego ...więcej>>

- INFORMACJA - o podaniu do wadomości publicznej na okres 21 dni informacji o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia: w trybie przetargowym - nr geod. 230 położonej przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim i w trybie bezprzetargowym nr 1596/9 położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza w Bielsku Podlaskim ...więcej>>

- OGŁOSZENIE - o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z dwóch działek: nr geod. 1603/1 o pow. 0,0289 ha i nr geod. 1611/5 o pow. 0,0391 ha, położónej przy ul. Henryka Sienkiewicza w Bielsku Podlaskim ...więcej>>

- INFORMACJA - o podaniu do wiadomości publicznej, na okres 21 dni, wykazu zawierającego informacje o nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr geod. 1611/17 o pow. 0.0136 ha i nr geod. 1611/20 o pow. 0,0297 ha położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza w Bielsku Podlaskim, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ...więce>>

- OGŁOSZENIE - odrugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geod. 159/12 o pow. 0,0912 ha położonej przy ul. Wilczej w Bielsku Podlaskim ...więcej>>

- INFORMACJA - o podaniu do wiadomości publicznej na okres 21 dni wykazu zawierającego informacje o nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. H. Sienkiewicza składającej się z działek nr geod. 1603/1 o pow. 0,0289 ha i nr geod. 1611/5 o pow. 0,0391 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ...więcej>>

- OGŁOSZENIE - o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych przy ul. Wilczej w Bielsku Podlaskim, oznaczonych nr geod. 159/12 o pow. 0,0912 ha i nr geod. 159/13 o pow. 0,0911 ha ...więcej>>

- OGŁOSZENIE - o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim, składającej się z działek ozn. nr geod. 35/3 i 36/4 o łącznej powierzchni 0,2697 ha, położonej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ...więcej>>

- OGŁOSZENIE - o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dwóch nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych przy ul. Strzelniczej w Bielsku podlaskim, oznaczonych nr geod. 195/2 o pow. 0,0662 ha i nr geod. 195/3 o pow. 0,0726 ha ...więcej>>

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Kazimierz Prus - Ref.Gp.

Data wytworzenia: 2017-07-03

Wprowadzający: Ewa Olszewska

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Modyfikujący: Ewa Olszewska

Data modyfikacji: 2019-08-12

Opublikował: Ewa Olszewska

Data publikacji: 2009-10-01