b._t._zwolinska


Zastępca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Bożena Teresa Zwolińska,
z domu Grodzka

Urodzona w 1958 r. w Bielsku Podlaskim.

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim.

Wykształcenie wyższe magisterskie:

 • na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; ukończenie studiów – 1981 r.; rok uzyskania dyplomu -1982
 • na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku; rok uzyskania dyplomu – 1996

Wykształcenie uzupełniające:

 • ukończona aplikacja prokuratorska, zakończona zdanym egzaminem prokuratorskim – 1998 r.
 • uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych – 2005 r.,
 • dyplom Ministra Skarbu Państwa, potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa – 2008 r.,
 • liczne kursy i szkolenia z zakresu ekonomii w powiązaniu z prawem budżetowym i finansowym.

Praca zawodowa:

przeszła wszystkie szczeble awansu zawodowego poczynając od stażysty, referenta, inspektora, specjalisty, kierownika, naczelnika, skarbnika powiatu bielskiego, aż po funkcję  zastępcy burmistrza.

Pracowała w:

 • Miejskim Zespole Administracyjnym Szkół w Lublinie – ponad 5 m-cy na stanowiskach stażysty, referenta,
 • Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Lublinie – ponad 1 rok 3 m-ce jako starszy referent ds. księgowości;
 • Banku Gospodarki Żywnościowej w Białymstoku, Oddział w Bielsku Podlaskim - około 17 lat:

» w Wydziale Księgowości – inspektor,
» w Wydziale Kredytów – specjalista,
» w Zespole Wierzytelności Trudnych – kierownik,
» w Wydziale Kredytów i Wierzytelności Trudnych - Naczelnik

 • Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim – 16 lat na stanowisku Skarbnika Powiatu,
 • od 1 stycznia 2015 r. pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

Praca społeczna w:

 • Radzie Miasta Bielsk Podlaski w latach 2006–2014 jako radna, w tym w latach 2010 – 2014 – jako Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bielsk Podlaskim,
 • Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim, w tym w latach 2011–2014 – jako jej przewodnicząca,
 • Chrześcijańsko Demokratycznym Stowarzyszeniu Nasze Podlasie,
 • Stowarzyszeniu Pomocy Serce Ludzi Ziemi Bielskiej w Bielsku Podlaskim.
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Mierzwińska - Ref.Br.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2015-01-20

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-01-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-01-20