Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu są udostępniane na wniosek zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Magdalena Hanna Olszańska

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Karolczak

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2008-12-17

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2014-07-22

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2008-12-17