Start / Rejestry i ewidencje / Rejestr ewidencji działalności gospodarczej

Rejestr ewidencji działalności gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest na podstawie art. 7b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.). Wpisowi do rejestru podlegają osoby fizyczne z terenu działania urzędu rozpoczynające prowadzenie własnej działalności gospodarczej zgodnie z art. 7 pkt. 2 cyt. wyżej ustawy.

Rejestr udostępniany jest do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

Rejestr prowadzony jest w Referacie Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, pokój Nr 22, tel. 085 731 81 30.

Autor: Wojciech Mazuruk
Data opracowania informacji: 2008-05-20
Data upublicznienia infomacji: 2008-05-20
Data wprowadzenia do BIP: 2008-05-21
Data publikacji: 2008-05-21
Data modyfikacji: 2008-05-21
Drukuj