Start / Rejestry i ewidencje / Rejestr ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta

Rejestr ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31.12.2011 roku przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
- dotyczy Przedsiębiorców wykreślonych z ewidencji przed rokiem 2012.

Rejestr udostępniany jest w Referacie Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, pokój Nr 107, tel. 085 731 81 30. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych.
Podmiot ubiegający się o zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (wypis o przedsiębiorcy), zobowiązany jest złożyć wniosek i uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. (zgodnie z ustawą z dnia 16 lisopada 2006 roku  o opłacie skarbowej Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635).
Wniosek powinien zawierać:

  • dane identyfikacyjne przedsiębiorcy (imię i nazwisko, nazwa, nr ewidencyjny, itp.),
  • dane podmiotu ubiegającego się o wypis,
  • podpis.
Autor: Wojciech Mazuruk - Ref.Gk.
Data opracowania informacji: 2008-05-20
Data upublicznienia infomacji: 2008-05-20
Data wprowadzenia do BIP: 2008-05-21
Data publikacji: 2008-05-21
Data modyfikacji: 2015-11-18
Drukuj